mdm
mdm intro 1 mdm intro 2 mdm intro 4 mdm intro 3

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

Θεματικός Άξονας 4:
«Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών»

Βασικός Στόχος 1:
«Προώθησης της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων»

Τίτλος Πράξης:
«Γιατροί του Κόσμου - Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Τρικκαίων»

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης